علوم دوم دبستان

گروه مولفان:
فریبا رئیسی (نویسنده) | ربابه پوران نژاد (نویسنده)

ناشر:
الگو

درباره کتاب:
علوم دوم دبستان عنوان کتابی است از فریبا رئیسی که در 168 صفحه و توسط انتشارات الگو در سال 1395 به چاپ رسیده است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از فریبا رئیسی، کتاب‌های ریاضی دوم دبستان(خیلی سبز)، میان وعده ریاضی 3 سوم دبستان(الگو)، میان وعده ریاضی 2 دوم دبستان(الگو)، میان وعده ریاضی 4 چهارم دبستان(الگو)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
16,000 تومــان