ریاضی اندیشه اول دبستان

گروه مولفان:
محمد مهدی کرجالیان (نویسنده) | منوچهر حیدری (نویسنده)

ناشر:
نواندیش

درباره کتاب:
ریاضی اندیشه اول دبستان عنوان کتابی است از محمد مهدی کرجالیان که توسط انتشارات نواندیش در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ریاضیات است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمد مهدی کرجالیان، کتاب‌های علوم اندیشه سوم دبستان(نواندیش)، علوم اندیشه چهارم دبستان(نواندیش)، علوم اندیشه پنجم دبستان(نواندیش)، علوم اندیشه اول دبستان(نواندیش)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.