ریاضی اندیشه پنجم دبستان

گروه مولفان:
محمد مهدی کرجالیان (نویسنده) | منوچهر حیدری (نویسنده)

ناشر:
نواندیش

درباره کتاب:
ریاضی اندیشه پنجم دبستان عنوان کتابی است از محمد مهدی کرجالیان که در 128 صفحه و توسط انتشارات نواندیش در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ریاضیات است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمد مهدی کرجالیان، کتاب‌های علوم اندیشه سوم دبستان(نواندیش)، علوم اندیشه چهارم دبستان(نواندیش)، علوم اندیشه پنجم دبستان(نواندیش)، علوم اندیشه اول دبستان(نواندیش)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.