علوم اجتماعی پیش دانشگاهی

مولف:
سیده مریم امامی زاده (نویسنده)

ناشر:
بنی هاشمی خامنه

درباره کتاب:
علوم اجتماعی پیش دانشگاهی عنوان کتابی است از سیده مریم امامی زاده که در 48 صفحه و توسط انتشارات بنی هاشمی خامنه در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب علوم اجتماعی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از سیده مریم امامی زاده، کتاب‌های مجموعه کمک آموزشی و درسی آمادگی دفاعی(بنی هاشمی خامنه)، مجموعه کمک آموزشی و درسی فلسفه و منطق(بنی هاشمی خامنه)، مجموعه کمک آموزشی و درسی جامعه شناسی 1(بنی هاشمی خامنه)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.