علوم اجتماعی پیش دانشگاهی

مولف:
سیده مریم امامی زاده (نویسنده)

ناشر:
بنی هاشمی خامنه

درباره کتاب:
علوم اجتماعی پیش دانشگاهی عنوان کتابی است از سیده مریم امامی زاده که در 48 صفحه و توسط انتشارات بنی هاشمی خامنه در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب علوم اجتماعی است. از سیده مریم امامی زاده، کتاب مجموعه کمک آموزشی و درسی آمادگی دفاعی(بنی هاشمی خامنه) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.