جغرافیا؛ پیش دانشگاهی (علوم انسانی)

مولف:
فاطمه ملکان (نویسنده)

ناشر:
گل واژه

درباره کتاب:
جغرافیا؛ پیش دانشگاهی (علوم انسانی) عنوان کتابی است از فاطمه ملکان که در 105 صفحه و توسط انتشارات گل واژه در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب دانشگاه ها و مدارس عالی است.