ریاضی اول ابتدایی

مولف:
مهین دخت برازش (نویسنده)

ناشر:
گل واژه

درباره کتاب:
ریاضی اول ابتدایی عنوان کتابی است از مهین دخت برازش که در 168 صفحه و توسط انتشارات گل واژه در سال 1395 به چاپ رسیده است. از مهین دخت برازش، کتاب‌های فرانسه(آفتاب هشتم)، فارسی ششم دبستان(مرآت وابسته به موسسه انتشاراتی مرات دانش پژوه)، فارسی دوم دبستان(مرآت وابسته به موسسه انتشاراتی مرات دانش پژوه)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
16,500 تومــان