ریاضی ششم ابتدایی (کتاب کار و تمرین)

گروه مولفان:
فاطمه حاج محمودی (نویسنده) | مرانک خسروی (نویسنده)

ناشر:
گل واژه

درباره کتاب:
ریاضی ششم ابتدایی (کتاب کار و تمرین) عنوان کتابی است از فاطمه حاج محمودی که در 172 صفحه و توسط انتشارات گل واژه در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ریاضیات است.