فارسی پنجم ابتدایی (کتاب کار و تمرین)

مولف:
زهرا گیتی نژاد (نویسنده)

ناشر:
گل واژه

درباره کتاب:
فارسی پنجم ابتدایی (کتاب کار و تمرین) عنوان کتابی است از زهرا گیتی نژاد که در 159 صفحه و توسط انتشارات گل واژه در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب فارسی است.