مطالعات اجتماعی؛ سال اول متوسطه

مولف:
مژگان بلوری (نویسنده)

ناشر:
گل واژه

درباره کتاب:
مطالعات اجتماعی؛ سال اول متوسطه عنوان کتابی است از مژگان بلوری که در 144 صفحه و توسط انتشارات گل واژه در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب علوم اجتماعی است. از مژگان بلوری، کتاب مطالعات اجتماعی؛ اول دبیرستان(گل واژه) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.