10 کنکور تا کنکور؛ دروس عمومی

گروه مولفان:
اکرم صالحی نیا (نویسنده) | مصطفی خاکبازان (نویسنده) | محمود رحمانی (نویسنده)

ناشر:
خوشخوان

درباره کتاب:
10 کنکور تا کنکور؛ دروس عمومی عنوان کتابی است از اکرم صالحی نیا که توسط انتشارات خوشخوان در سال 1388 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب آموزش متوسطه است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از اکرم صالحی نیا، کتاب‌های زبان و ادبیات فارسی عمومی(منتشران)، ادبیات فارسی (3)(منتشران)، ادبیات فارسی (2)(منتشران)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
4,200 تومــان