شیمی او2پیش دانشگاهی

گروه مولفان:
حسین معینی (نویسنده) | امیررضا مهدی زاده (نویسنده) | علیرضا مسکاران (نویسنده)

ناشر:
خوشخوان

درباره کتاب:
شیمی او2پیش دانشگاهی عنوان کتابی است از حسین معینی که توسط انتشارات خوشخوان در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب دانشگاه ها و مدارس عالی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از حسین معینی، کتاب‌های بازار در تمدن اسلامی(کتاب مرجع)، کاربرگ شیمی 1(مرآت)، کاربرگ شیمی (3)(مرآت)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.