شیمی او2پیش دانشگاهی

گروه مولفان:
حسین معینی (نویسنده) | امیررضا مهدی زاده (نویسنده) | علیرضا مسکاران (نویسنده)

ناشر:
خوشخوان

درباره کتاب:
شیمی او2پیش دانشگاهی عنوان کتابی است از حسین معینی که توسط انتشارات خوشخوان در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب دانشگاه ها و مدارس عالی است. از حسین معینی، کتاب‌های بازار در تمدن اسلامی(کتاب مرجع)، کاربرگ شیمی 1(مرآت وابسته به موسسه انتشاراتی مرات دانش پژوه)، کاربرگ شیمی (3)(مرآت وابسته به موسسه انتشاراتی مرات دانش پژوه)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.