بمب زبان انگلیسی جامع

مولف:
حسین عربشاهی (نویسنده)

ناشر:
راه اندیشه

درباره کتاب:
بمب زبان انگلیسی جامع عنوان کتابی است از حسین عربشاهی که در 648 صفحه و توسط انتشارات راه اندیشه در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب English language است. از حسین عربشاهی، کتاب لغت خونه زبان(راه اندیشه) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.