بمب زبان انگلیسی جامع

مولف:
حسین عربشاهی (نویسنده)

ناشر:
راه اندیشه

درباره کتاب:
بمب زبان انگلیسی جامع عنوان کتابی است از حسین عربشاهی که در 648 صفحه و توسط انتشارات راه اندیشه در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب English language است.