دیکته شب اولیا و مربیان؛ اول دبستان (عمو زنجیرباف)

گروه مولفان:
محمد روحی بیرون (نویسنده) | نادر احمدی (نویسنده) | محمد بهمن آبادی (ویراستار)

ناشر:
اسلامی

درباره کتاب:
دیکته شب اولیا و مربیان؛ اول دبستان (عمو زنجیرباف) عنوان کتابی است از محمد روحی بیرون که توسط انتشارات اسلامی در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب فارسی است. از محمد روحی بیرون، کتاب ریاضی1(اسلامی) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.