دیکته شب اولیا و مربیان؛ اول دبستان (عمو زنجیرباف)

گروه مولفان:
محمد روحی بیرون (نویسنده) | نادر احمدی (نویسنده) | محمد بهمن آبادی (ویراستار)

ناشر:
اسلامی

درباره کتاب:
دیکته شب اولیا و مربیان؛ اول دبستان (عمو زنجیرباف) عنوان کتابی است از محمد روحی بیرون که توسط انتشارات اسلامی در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب فارسی است.