تاریخ ادبیات عمومی

مولف:
سعید عنبرستانی (نویسنده)

ناشر:
اندیشه فائق

درباره کتاب:
تاریخ ادبیات عمومی عنوان کتابی است از سعید عنبرستانی که در 216 صفحه و توسط انتشارات اندیشه فائق در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ادبیات فارسی است. از سعید عنبرستانی، کتاب‌های قرابت معنایی(اندیشه فائق)، آرایه های ادبی(اندیشه فائق)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.