تاریخ ادبیات عمومی

مولف:
سعید عنبرستانی (نویسنده)

ناشر:
اندیشه فائق

درباره کتاب:
تاریخ ادبیات عمومی عنوان کتابی است از سعید عنبرستانی که در 216 صفحه و توسط انتشارات اندیشه فائق در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ادبیات فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از سعید عنبرستانی، کتاب‌های قرابت معنایی(اندیشه فائق)، آرایه های ادبی(اندیشه فائق)، زبان و ادبیات فارسی سال چهارم دبیرستان(اندیشه فائق)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.