فرهنگ دو سویه فارسی- انگلیسی، انگلیسی- فارسی حییم

مولف:
سلیمان حییم (نویسنده)

ناشر:
فرهنگ معاصر

درباره کتاب:
فرهنگ دو سویه فارسی- انگلیسی، انگلیسی- فارسی حییم عنوان کتابی است از سلیمان حییم که توسط انتشارات فرهنگ معاصر در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زبان انگلیسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از سلیمان حییم، کتاب‌های فرهنگ معاصر کوچک انگلیسی - فارسی(فرهنگ معاصر)، فرهنگ معاصر بزرگ انگلیسی-فارسی(فرهنگ معاصر)، فرهنگ معاصر انگلیسی-فارسی یک جلدی(فرهنگ معاصر)، فرهنگ معاصر انگلیسی-فارسی یک جلدی(فرهنگ معاصر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.