فرهنگ فاسی- عربی

مولف:
عنایت الله فاتحی نژاد (نویسنده)

ناشر:
فرهنگ معاصر

درباره کتاب:
فرهنگ فاسی- عربی عنوان کتابی است از عنایت الله فاتحی نژاد که توسط انتشارات فرهنگ معاصر در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از عنایت الله فاتحی نژاد، کتاب‌های رادوبیس، دلداده ی فرعون(ماهی)، فرهنگ معاصر فارسی - عربی جیبی(فرهنگ معاصر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
12,000 تومــان