مطالعات اجتماعی؛ اول دبیرستان

مولف:
مژگان بلوری (نویسنده)

ناشر:
گل واژه

درباره کتاب:
مطالعات اجتماعی؛ اول دبیرستان عنوان کتابی است از مژگان بلوری که توسط انتشارات گل واژه در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب علوم اجتماعی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از مژگان بلوری، کتاب‌های مطالعات اجتماعی؛ سال اول متوسطه(گل واژه)، جامعه شناسی 1(گل واژه)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.