مطالعات اجتماعی؛ اول دبیرستان

مولف:
مژگان بلوری (نویسنده)

ناشر:
گل واژه

درباره کتاب:
مطالعات اجتماعی؛ اول دبیرستان عنوان کتابی است از مژگان بلوری که توسط انتشارات گل واژه در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب علوم اجتماعی است. از مژگان بلوری، کتاب مطالعات اجتماعی؛ سال اول متوسطه(گل واژه) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.