گنجینه نکات هندسه (2) (سوم دبیرستان)

مولف:
افشین بهمرام (نویسنده)

ناشر:
انتشارات آموزشی لوح و قلم

درباره کتاب:
گنجینه نکات هندسه (2) (سوم دبیرستان) عنوان کتابی است از افشین بهمرام که در 128 صفحه و توسط انتشارات انتشارات آموزشی لوح و قلم در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب هندسه است. از افشین بهمرام، کتاب گنجینه نکات ریاضیات گسسته دوره ی پیش دانشگاهی(انتشارات آموزشی لوح و قلم) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.