گنجینه نکات هندسه (2) (سوم دبیرستان)

مولف:
افشین بهمرام (نویسنده)

ناشر:
آموزشی لوح و قلم (وابسته به شرکت مهندسی مشاور لوح و قلم)

درباره کتاب:
گنجینه نکات هندسه (2) (سوم دبیرستان) عنوان کتابی است از افشین بهمرام که در 128 صفحه و توسط انتشارات آموزشی لوح و قلم (وابسته به شرکت مهندسی مشاور لوح و قلم) در سال 1391 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب هندسه است.