جبر و احتمال؛ سوم ریاضی فیزیک

گروه مولفان:
علی اکبر طالبی (نویسنده) | محمد رضا ولی (نویسنده)

ناشر:
مرآت

درباره کتاب:
جبر و احتمال؛ سوم ریاضی فیزیک عنوان کتابی است از محمد رضا ولی که در 192 صفحه و توسط انتشارات مرآت در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب جبر است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.