جبر و احتمال؛ سوم ریاضی فیزیک

گروه مولفان:
علی اکبر طالبی (نویسنده) | محمد رضا ولی (نویسنده)

ناشر:
مرآت وابسته به موسسه انتشاراتی مرات دانش پژوه

درباره کتاب:
جبر و احتمال؛ سوم ریاضی فیزیک عنوان کتابی است از محمد رضا ولی که در 192 صفحه و توسط انتشارات مرآت وابسته به موسسه انتشاراتی مرات دانش پژوه در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب جبر است.