آموزش مرآت ریاضی2

مولف:
محمدرضا توجه (نویسنده)

ناشر:
مرآت وابسته به موسسه انتشاراتی مرات دانش پژوه

درباره کتاب:
آموزش مرآت ریاضی2 عنوان کتابی است از محمدرضا توجه که در 340 صفحه و توسط انتشارات مرآت وابسته به موسسه انتشاراتی مرات دانش پژوه در سال 1394 به چاپ رسیده است.
قیمت کتاب
24,000 تومــان