کتاب جامع تیزهوشان؛ ریاضی دبستان (مرآت)

گروه مولفان:
بهنام بناپور (نویسنده) | فریدون عمومی (نویسنده) | عباس کرمانیان (نویسنده)

ناشر:
مرآت وابسته به موسسه انتشاراتی مرات دانش پژوه

درباره کتاب:
کتاب جامع تیزهوشان؛ ریاضی دبستان (مرآت) عنوان کتابی است از بهنام بناپور که توسط انتشارات مرآت وابسته به موسسه انتشاراتی مرات دانش پژوه در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ریاضیات است. از بهنام بناپور، کتاب‌های ریاضی ششم دبستان(مهر و ماه نو)، 1500 تست استعداد تحلیلی تیزهوشان ششم و نهم(مهر و ماه نو)، 1000 تست استعداد تحلیلی تیزهوشان ششم(مهر و ماه نو)، ریاضی ششم تیزهوشان(خیلی سبز)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.