کاربرگ انگلیسی (3) (سوم دبیرستان)

مولف:
شهراد محجوبی (گردآورنده)

ناشر:
مرآت

درباره کتاب:
کاربرگ انگلیسی (3) (سوم دبیرستان) عنوان کتابی است از شهراد محجوبی که در 56 صفحه و توسط انتشارات مرآت در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زبان انگلیسی است. از شهراد محجوبی، کتاب انگلیسی 3(مرآت) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.