کاربرگ انگلیسی (3) (سوم دبیرستان)

مولف:
شهراد محجوبی (گردآورنده)

ناشر:
مرآت وابسته به موسسه انتشاراتی مرات دانش پژوه

درباره کتاب:
کاربرگ انگلیسی (3) (سوم دبیرستان) عنوان کتابی است از شهراد محجوبی که در 56 صفحه و توسط انتشارات مرآت وابسته به موسسه انتشاراتی مرات دانش پژوه در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زبان انگلیسی است. از شهراد محجوبی، کتاب انگلیسی 3(مرآت وابسته به موسسه انتشاراتی مرات دانش پژوه) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.