شش کتاب هشتم متوسطه (پرسش های چهارگزینه ای)

مولف:
سمانه برنجی (نویسنده)

ناشر:
مرآت وابسته به موسسه انتشاراتی مرات دانش پژوه

درباره کتاب:
شش کتاب هشتم متوسطه (پرسش های چهارگزینه ای) عنوان کتابی است از سمانه برنجی که در 288 صفحه و توسط انتشارات مرآت وابسته به موسسه انتشاراتی مرات دانش پژوه در سال 1395 به چاپ رسیده است.
قیمت کتاب
29,000 تومــان