شش کتاب هفتم متوسطه (پرسش های چهارگزینه ای)

مولف:
علیرضا شیخ الاسلامی (نویسنده)

ناشر:
مرآت وابسته به موسسه انتشاراتی مرات دانش پژوه

درباره کتاب:
شش کتاب هفتم متوسطه (پرسش های چهارگزینه ای) عنوان کتابی است از علیرضا شیخ الاسلامی که در 324 صفحه و توسط انتشارات مرآت وابسته به موسسه انتشاراتی مرات دانش پژوه در سال 1395 به چاپ رسیده است.
قیمت کتاب
29,000 تومــان