کاربرگ شیمی (3) (سوم دبیرستان)

مولف:
حسین معینی (نویسنده)

ناشر:
مرآت وابسته به موسسه انتشاراتی مرات دانش پژوه

درباره کتاب:
کاربرگ شیمی (3) (سوم دبیرستان) عنوان کتابی است از حسین معینی که در 52 صفحه و توسط انتشارات مرآت وابسته به موسسه انتشاراتی مرات دانش پژوه در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شیمی است. از حسین معینی، کتاب‌های بازار در تمدن اسلامی(کتاب مرجع)، کاربرگ شیمی 1(مرآت وابسته به موسسه انتشاراتی مرات دانش پژوه)، شیمی او2پیش دانشگاهی(خوشخوان)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.