کاربرگ شیمی (3) (سوم دبیرستان)

مولف:
حسین معینی (نویسنده)

ناشر:
مرآت

درباره کتاب:
کاربرگ شیمی (3) (سوم دبیرستان) عنوان کتابی است از حسین معینی که در 52 صفحه و توسط انتشارات مرآت در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب شیمی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از حسین معینی، کتاب‌های بازار در تمدن اسلامی(کتاب مرجع)، کاربرگ شیمی 1(مرآت)، شیمی او2پیش دانشگاهی(خوشخوان)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.