علوم تجربی پنجم دبستان

مولف:
مهدی مظلوم شایان (نویسنده)

ناشر:
مرآت وابسته به موسسه انتشاراتی مرات دانش پژوه

درباره کتاب:
علوم تجربی پنجم دبستان عنوان کتابی است از مهدی مظلوم شایان که توسط انتشارات مرآت وابسته به موسسه انتشاراتی مرات دانش پژوه در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب کودکان تیزهوش است. از مهدی مظلوم شایان، کتاب‌های پرسش های چهارگزینه ای علوم 9ام(خیلی سبز)، علوم سوم دبستان(خیلی سبز)، پرسش های چهارگزینه ای علوم 4ام(خیلی سبز)، علوم جامع فرزانگان تیزهوشان ششم ابتدایی(گامی تا فرزانگان)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.