فیزیک3 ریاضی و فیزیک

گروه مولفان:
مجتبی عیوض نیا (نویسنده) | سید اکبر ساداتیان (نویسنده) | عباس اصغری (نویسنده)

ناشر:
مرآت وابسته به موسسه انتشاراتی مرات دانش پژوه

درباره کتاب:
فیزیک3 ریاضی و فیزیک عنوان کتابی است از سید اکبر ساداتیان که توسط انتشارات مرآت وابسته به موسسه انتشاراتی مرات دانش پژوه در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب فیزیک است.