کاربرگ فیزیک (3) (سوم دبیرستان)

مولف:
علیرضا سلیمانی (نویسنده)

ناشر:
مرآت وابسته به موسسه انتشاراتی مرات دانش پژوه

درباره کتاب:
کاربرگ فیزیک (3) (سوم دبیرستان) عنوان کتابی است از علیرضا سلیمانی که در 56 صفحه و توسط انتشارات مرآت وابسته به موسسه انتشاراتی مرات دانش پژوه در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب فیزیک است. از علیرضا سلیمانی، کتاب‌های رنگ های دیگر(اختران)، طرح هندسی راه(آذرخش)، نقشه برداری مسیر و قوس ها در راه سازی(آذرخش)، نقشه برداری مسیر و قوس ها در راه سازی(آذرخش)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.