کاربرگ فیزیک (3) (سوم دبیرستان)

مولف:
علیرضا سلیمانی (نویسنده)

ناشر:
مرآت

درباره کتاب:
کاربرگ فیزیک (3) (سوم دبیرستان) عنوان کتابی است از علیرضا سلیمانی که در 56 صفحه و توسط انتشارات مرآت در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب فیزیک است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از علیرضا سلیمانی، کتاب‌های رنگ های دیگر(اختران)، طرح هندسی راه(آذرخش)، نقشه برداری مسیر و قوس ها در راه سازی(آذرخش)، نقشه برداری مسیر و قوس ها در راه سازی(آذرخش)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.