کاربرگ هندسه (2) (سوم دبیرستان)

مولف:
امیر هویدی (نویسنده)

ناشر:
مرآت وابسته به موسسه انتشاراتی مرات دانش پژوه

درباره کتاب:
کاربرگ هندسه (2) (سوم دبیرستان) عنوان کتابی است از امیر هویدی که در 56 صفحه و توسط انتشارات مرآت وابسته به موسسه انتشاراتی مرات دانش پژوه در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب هندسه است. از امیر هویدی، کتاب‌های هندسه 2(مرآت وابسته به موسسه انتشاراتی مرات دانش پژوه)، موج آزمون هندسه تحلیلی و پایه(الگو)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.