ریاضی نهم؛ دوره اول متوسطه

مولف:
مرتضی کاروان (نویسنده)

ناشر:
مهر و ماه نو

درباره کتاب:
ریاضی نهم؛ دوره اول متوسطه عنوان کتابی است از مرتضی کاروان که در 176 صفحه و توسط انتشارات مهر و ماه نو در سال 1395 به چاپ رسیده است. از مرتضی کاروان، کتاب ریاضی هشتم دورۀ اول متوسطه(مهر و ماه نو) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
14,000 تومــان