ترمودینامیک؛ کارشناسی ارشد

گروه مولفان:
احمد کهربائیان (نویسنده) | مجتبی عبداللهی (نویسنده)

ناشر:
مدرسان شریف

درباره کتاب:
ترمودینامیک؛ کارشناسی ارشد عنوان کتابی است از مجتبی عبداللهی که در 454 صفحه و توسط انتشارات مدرسان شریف در سال 1394 به چاپ رسیده است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از مجتبی عبداللهی، کتاب‌های ایمونولوژی و ورزش(دانشگاه امام حسین (ع))، ترمودینامیک(مدرسان شریف)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
32,000 تومــان