زبان تخصصی حسابداری 1 (راهنمای انگلیسی)

مولف:
مرجان رضوی زاده (نویسنده)

ناشر:
اندیشمندان یزد

درباره کتاب:
زبان تخصصی حسابداری 1 (راهنمای انگلیسی) عنوان کتابی است از مرجان رضوی زاده که در 300 صفحه و توسط انتشارات اندیشمندان یزد در سال 1395 به چاپ رسیده است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از مرجان رضوی زاده، کتاب‌های راهنمای انگلیسی برای دانشجویان مهندسی عمران(تدوین)، راهنمای انگلیسی برای دانشجویان برق، الکترونیک، کنترل و مخابرات(اندیشمندان یزد)، راهنمای زبان انگلیسی برای دانشجویان مکانیک جامدات(تدوین)، راهنمای زبان انگلیسی برای دانشجویان علوم پایه(تدوین)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
12,000 تومــان