راهسازی

گروه مولفان:
نیما ابراهیمی (نویسنده) | محمد شاکری (ویراستار)

ناشر:
موسسه انتشارات سری عمران قلم داور

درباره کتاب:
راهسازی عنوان کتابی است از نیما ابراهیمی که در 296 صفحه و توسط انتشارات موسسه انتشارات سری عمران قلم داور در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب دانشگاه ها و مدارس عالی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از نیما ابراهیمی، کتاب‌های بانک سوالات آزمون اجرا(موسسه انتشارات سری عمران قلم داور)، بانک سوالات آزمون اجرا(موسسه انتشارات سری عمران قلم داور)، سازه های بنایی و مروری بر سازه های صنعتی(موسسه انتشارات سری عمران قلم داور)، بانک سوالات آزمون نظارت(موسسه انتشارات سری عمران قلم داور)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.