معماری کامپیوتر؛ کارشناسی ارشد

گروه مولفان:
سعید شیری قیداری (نویسنده) | جواد ظهیری (نویسنده)

ناشر:
مدرسان شریف

درباره کتاب:
معماری کامپیوتر؛ کارشناسی ارشد عنوان کتابی است از سعید شیری قیداری که در 346 صفحه و توسط انتشارات مدرسان شریف در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب دانشگاه ها و مدارس عالی است. از سعید شیری قیداری، کتاب شیوه ارایه مطالب علمی و فنی(دانشگاه صنعتی امیرکبیر) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.