زیست شناسی راهنمایی

مولف:
مهدی مظلوم شایان (نویسنده)

ناشر:
مرآت وابسته به موسسه انتشاراتی مرات دانش پژوه

درباره کتاب:
زیست شناسی راهنمایی عنوان کتابی است از مهدی مظلوم شایان که در 432 صفحه و توسط انتشارات مرآت وابسته به موسسه انتشاراتی مرات دانش پژوه در سال 1392 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب زیست شناسی است. از مهدی مظلوم شایان، کتاب‌های پرسش های چهارگزینه ای علوم 9ام(خیلی سبز)، علوم سوم دبستان(خیلی سبز)، پرسش های چهارگزینه ای علوم 4ام(خیلی سبز)، علوم جامع فرزانگان تیزهوشان ششم ابتدایی(گامی تا فرزانگان)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.