تطور الادب العربی المعاصر (تاریخ و نصوص)

گروه مولفان:
محمود شکیب انصاری (نویسنده) | فیروز حریرچی (ویراستار) | مسلم فاخر (ویراستار)

ناشر:
دانشگاه شهید چمران اهواز

درباره کتاب:
تطور الادب العربی المعاصر (تاریخ و نصوص) عنوان کتابی است از محمود شکیب انصاری که در 408 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه شهید چمران اهواز در سال 1394 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب ادبیات عربی است. از محمود شکیب انصاری، کتاب علم النحو و الاعراب(دانشگاه شهید چمران اهواز) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.