نشانگرهای مولکولی در بیوتکنولوژی کشاورزی

گروه مولفان:
ناصر صفایی (نویسنده) | حیدر سیفی نبی آباد (نویسنده) | معصومه امینی (نویسنده)

ناشر:
حق شناس

درباره کتاب:
نشانگرهای مولکولی در بیوتکنولوژی کشاورزی عنوان کتابی است از معصومه امینی که در 392 صفحه و توسط انتشارات حق شناس در سال 1389 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب تکنولوژی زیستی کشاورزی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.