رسم فنی نقشه های تمرینی (ویرایش جدید)

مولف:
حسین جمالی (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه علم و صنعت ایران

درباره کتاب:
رسم فنی نقشه های تمرینی (ویرایش جدید) عنوان کتابی است از حسین جمالی که در 186 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران در سال 1389 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب رسم فنی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از حسین جمالی، کتاب‌های کانت و سیاست(دانشگاه مازندران)، رسم فنی جامع(دانشگاه علم و صنعت ایران)، رسم فنی نقشه های تمرینی 1(دانشگاه علم و صنعت ایران)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
4,500 تومــان
موضوعات کتاب
رسم فنی
نقشه کشی