ویروس شناسی؛ اصول و کاربردها

گروه مولفان:
جان بی. کارتر (نویسنده) | ونیشیا ا. ساندرز (نویسنده) | فروزان قاسمیان رودسری (مترجم)

ناشر:
دانشگاه زنجان

درباره کتاب:
ویروس شناسی؛ اصول و کاربردها عنوان کتابی است از جان بی. کارتر با ترجمه‌ی فروزان قاسمیان رودسری که در 672 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه زنجان در سال 1393 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Virology: principles and applications، c2007. موضوع اصلی این کتاب ویروس ها است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
34,000 تومــان