چشم اندازهای علوم ورزشی برای زنان

گروه مولفان:
ژاکلین پل (نویسنده) | هارمون براون (نویسنده) | رابرت وی (نویسنده) | پروانه شفیع نیا (مترجم) | صدیقه حیدری نژاد (مترجم) | نرگس شریفی بحرینی (مترجم)

ناشر:
دانشگاه شهید چمران اهواز

درباره کتاب:
چشم اندازهای علوم ورزشی برای زنان عنوان کتابی است از رابرت وی با ترجمه‌ی پروانه شفیع نیا که در 328 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه شهید چمران اهواز در سال 1380 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Sport science perspectives for women: proceedings from the women. ... موضوع اصلی این کتاب زنان ورزشکار است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.