مبانی و کاربردهای انرژی زمین گرمایی (همراه با CD نرم افزار)

گروه مولفان:
جاماسب پیرکندی (نویسنده) | علی میرمحمدی (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

درباره کتاب:
مبانی و کاربردهای انرژی زمین گرمایی (همراه با CD نرم افزار) عنوان کتابی است از جاماسب پیرکندی که در 214 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب منابع زمین گرمایی است. از جاماسب پیرکندی، کتاب‌های مبانی آسانسور(یزدا)، مرجع کامل آسانسور(یزدا)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
18,000 تومــان