مبانی و کاربردهای انرژی زمین گرمایی (همراه با CD نرم افزار)

گروه مولفان:
جاماسب پیرکندی (نویسنده) | علی میرمحمدی (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

درباره کتاب:
مبانی و کاربردهای انرژی زمین گرمایی (همراه با CD نرم افزار) عنوان کتابی است از جاماسب پیرکندی که در 214 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی در سال 1395 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب منابع زمین گرمایی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از جاماسب پیرکندی، کتاب‌های مبانی آسانسور(یزدا)، مرجع کامل آسانسور(یزدا)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
18,000 تومــان