ژنتیک و کاربرد آن در علوم دامی

گروه مولفان:
لوید دیل ون ولک (نویسنده) | امیل جان پال (نویسنده) | برنفورد التناکو (نویسنده) | جلیل شجاع (مترجم) | نصراله پیرانی (مترجم)

ناشر:
دانشگاه تبریز

درباره کتاب:
ژنتیک و کاربرد آن در علوم دامی عنوان کتابی است از لوید دیل ون ولک با ترجمه‌ی نصراله پیرانی که در 488 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه تبریز در سال 1390 به چاپ رسیده است. این کتاب ترجمه‌ای است از Genetics for the animal sciences، c1987. موضوع اصلی این کتاب ژنتیک دامی است. از لوید دیل ون ولک، کتاب اصول پرورش گاوهای شیرده(دانشگاه صنعتی اصفهان) نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
10,000 تومــان