خودآموز و تشریح کامل مسائل استاتیک

گروه مولفان:
جیمز لیثرپ مریام (نویسنده) | گلن کریگ (نویسنده) | امین‏ شیرانی (مترجم)

ناشر:
پویش اندیشه

درباره کتاب:
خودآموز و تشریح کامل مسائل استاتیک عنوان کتابی است از گلن کریگ با ترجمه‌ی امین‏ شیرانی که در 494 صفحه و توسط انتشارات پویش اندیشه در سال 1384 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب مکانیک عملی است. از گلن کریگ، کتاب‌های استاتیک(کتاب دانشگاهی)، دینامیک(کتاب دانشگاهی)، مکانیک مهندسی(صفار)، تشریح کامل مسائل استاتیک(آزاده)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
14,000 تومــان