فرهنگ معین

مولف:
محمد معین (نویسنده)

ناشر:
فرهنگ ماهرخ

درباره کتاب:
فرهنگ معین عنوان کتابی است از محمد معین که در 2208 صفحه و توسط انتشارات فرهنگ ماهرخ در سال 1386 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب فارسی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از محمد معین، کتاب‌های اسم جنس و معرفه و نکره(صدای معاصر)، اضافه(صدای معاصر)، اسم مصدر حاصل مصدر(صدای معاصر)، مفرد و جمع(صدای معاصر)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
18,000 تومــان