درآمدی بر حفاظت خاک و آبخیزداری

مولف:
کمال امیدوار (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه یزد

درباره کتاب:
درآمدی بر حفاظت خاک و آبخیزداری عنوان کتابی است از کمال امیدوار که در 320 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه یزد در سال 1393 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب آبخیزداری است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از کمال امیدوار، کتاب‌های آب و هواشناسی همدیدی(دانشگاه یزد)، مخاطرات طبیعی(دانشگاه یزد)، آب و هواشناسی دینامیک(دانشگاه یزد)، مقدمه ای بر حدنگاری(دانشگاه یزد)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
12,500 تومــان