کارآفرینی (براساس سرفصل مصوب وزارت علوم)

گروه مولفان:
رضا فدایی کیوانی (نویسنده) | محسن نساج حسینی (نویسنده)

ناشر:
حق شناس

درباره کتاب:
کارآفرینی (براساس سرفصل مصوب وزارت علوم) عنوان کتابی است از رضا فدایی کیوانی که در 168 صفحه و توسط انتشارات حق شناس در سال 1388 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب کارآفرینی است.
قیمت کتاب
3,300 تومــان
موضوعات کتاب
کارآفرینی