سدهای خاکی و تحلیل عددی آن

مولف:
امیرالدین صدرنژاد (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

درباره کتاب:
سدهای خاکی و تحلیل عددی آن عنوان کتابی است از امیرالدین صدرنژاد که در 700 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب سدهای خاکی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد. از امیرالدین صدرنژاد، کتاب‌های مقدمه ای بر روش اجزاء محدود(دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی)، طراحی سازه های آبی برای سدها(دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی)، مقدمه ای بر روش اجزاء محدود(دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی)، نظریه خمیری خاک و الگوسازی(دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی)، نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
11,000 تومــان