طرح ریزی واحدهای صنعتی

گروه مولفان:
کامران شهانقی (گردآورنده) | محمد رضا حمیدی (گردآورنده) | احسان جهان پور (گردآورنده)

ناشر:
دانشگاه علم و صنعت ایران

درباره کتاب:
طرح ریزی واحدهای صنعتی عنوان کتابی است از کامران شهانقی که در 440 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه علم و صنعت ایران در سال 1390 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب کارخانه ها است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.