جستاری در اخلاق کاربردی

مولف:
زهرا خزایی (نویسنده)

ناشر:
دانشگاه قم

درباره کتاب:
جستاری در اخلاق کاربردی عنوان کتابی است از زهرا خزایی که در 488 صفحه و توسط انتشارات دانشگاه قم در سال 1389 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب اخلاق عملی است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
8,000 تومــان