سوپر هیترها (آسیب ها، تخمین دما، ارزیابی عمر باقیمانده)

مولف:
سیدابراهیم موسوی ترشیزی (نویسنده)

ناشر:
پژوهشگاه نیرو

درباره کتاب:
سوپر هیترها (آسیب ها، تخمین دما، ارزیابی عمر باقیمانده) عنوان کتابی است از سیدابراهیم موسوی ترشیزی که در 308 صفحه و توسط انتشارات پژوهشگاه نیرو در سال 1387 به چاپ رسیده است. موضوع اصلی این کتاب دیگ های بخار است. نیز در بازار کتاب موجود می‎باشد.
قیمت کتاب
6,500 تومــان